Het was een zwaar jaar voor de appeltelers. Door aanhoudende vorst kon een groot deel van de bloemetjes niet uitgroeien tot volwaardige appels. Dit heeft geleid tot een stuk lagere opbrengst dan gewoonlijk, waardoor de prijs vermoedelijk zal stijgen.