Uit onderzoek, uitgevoerd door de Vion Food Group onder 2500 huishoudens, blijkt dat de consument tevreden is met het Nederlandse vlees. Ruim 65% van de ondervraagden beoordeelde het vlees als uitstekend.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat velen vlees beschouwen als het lekkerste onderdeel van de maaltijd. Het blijkt dat de consument steeds kritischer staat tegenover vlees, maar indien de kwaliteit hoog is dit zeker op waarde weet te schatten.

Niet alleen de kwaliteit van het vlees ook het productieproces waarmee het tot stand komt kan de goedkeuring van de consument wegdragen. Uit eerder onderzoek bleek al dat de consument steeds meer het besef heeft dat zij zelf kan bijdragen aan een betere voedselketen.

bron: nieuweoogst.nu